Szent Szuverinitás - Metatron

margardian képe
Kategória:

Július 2010 - Metatron üzenete
Szent Szuverenitás -
Metatronon Arkangyal / J. Tyberonn on keresztül

Üdvözlet Szeretteim, Metatron vagyok,a Fény ura és üdvözlöm,a résztvevőket ezen az ülésen.
Mindannyian közületek a kiterjesztett feltétel nélküli szeretetbe kerültök.
A nem-lineáris vektortér nyitott,mivel mindenki aki olvassa ezeket a szavakat,amikor,és ahol éppen van, bekerül ebbe.
A bolygó lineáris idejének ebben a szakaszában vannak akik önvizsgálatot tartanak,és ehhez az egyedüllétet választották . Közületek sokan tanítók, különösen azok, akik a hetedik ciklus hét éve alatt(49 év körül)találták magukat a magány állapotában elváltak,a kapcsolat véget ért,és házassági szerződéseik befejeződtek. És bár ezen az úton néha teljesen egyedül,rendkívül nehéz,és sokan "abnormális"-nak érzik.Ezért mondom,hogy ezt az időt használják bölcsen öleljék át,fogadják el.
Csúcspontra jutottak az érettségben.
A Felemelkedett Mesterek akik éltek a Földön évezredek óta,ők is az egyedüllétet választották mesterré válásuk elérése előtt.És ez ugyanígy van most is.
Kedveseim sokan,akik egyedül vannak ebben a pillanatban, meg vannak győződve arról,hogy partnert kell találniuk. Sokan keresik"lelki társ"-ukat,ikerlángjukat.
Minden bizonnyal nemes küldetés és különleges.
Itt az ideje,az Isteni Magány-nak.
Egyedül keresik a szent fényt, azok,akiket az úgynevezett "szellemi megvilágosodásra szenteltek fel",akik úgy döntöttek,hogy bizonyos időszakokban az életüket egyedül élik egy darabig.
Ez nem jelenti azt, hogy mindig egyedül kell lenni,egyszerűen csak azt jelenti,hogy egy ideig úgy dönt,hogy "egyedül dolgozik",az önszeretet eléréséig..
Követelmény az önszeretet
Olyan követelmény ez, amit sokan,különösen a keresztény hagyományok elvesztettek..
A kereszténység tanítása az eredeti bűnről, amit tanítottak hibás,és meg kell megbocsátani.
Az egyensúly elveszett
A tanítók, azt mondják,hogy van még egy nagy cél,ami valójában követelmény.
Nem véletlen, hogy sokan a megvilágosodásuk utolsó szakaszában az utat egyedül járják a mostani időben. . Előjáték,a közelgő Felemelkedéshez.
Ha te ezek közül való vagy, azt mondjuk,hogy talán a magány jó.
Lehet, hogy kell.
Láthatjuk, hogy sokan tervezik.
Sokan mégis úgy érzik, hogy a magány túl sok, és kapjanak egy társat. Az Ikerlángjukat.
Kedves lélek, sok a zavar az Ikerlángok,a "lelki társ",fogalmában,szerepében,jellegében .
Egyedüllét és nem függőség.
Az egyedüllét célja,hogy ezt a fenséges időt önmagára szenteli.
Saját életét teremti, egyéni hittel szövi át.
A magány,a lélek felé terelő, saját önvizsgálatra ad lehetőséget,mélyen elmerülni mi is folyik odabent.
Úszni az óceánban, :)ezáltal újra felfedezni a szeretetet,megtanulni,milyen fényes szikrája ő Istennek.
A Különlét megköveteli az egyéntől, hogy vizsgálja meg az önállóságát, és ez lehetővé teszi szuverenitását.
Nem szeretnék félreérthető lenni.
Nem vitatom annak legitimitását se, hogy csatlakozzon a lelki társához.
Ha megtanulják, hogy meghaladják a fizikai énjüket. Minden meg kell tenni(mi úgy hívjuk)a "kifogástalanság" végleges megszerzéséért.
A feddhetetlenség, az egyértelműség...
Ez magában foglalja a függő kapcsolatok elengedését, mert az nem szolgálja az isteniséget.
Minden átütemezését, és újjá tevését kívánja meg tőled..
Azt mondjuk, hogy az, örömteli önuralom elérése,a szeretetteljes kapcsolatok egy szent eszköze, de minden léleknek alapvető követelmény a szuverinitás irányába növekedni.
A szuverén egy önellátó, és nem kell, hogy függjék egy másiktól. Az ilyen függőség a Mesterség akadálya.
Összeolvasztja szuverenitását a másik felével a másik része az ő lelke volt, tőle elválasztva.
Mindannyian férfi és női elem részeiben, a másik fele újra beleolvad Integrálódik és felemelkedik az
a God Self magasabb birodalmában.
Sokan hisznek lelki társban és az ikerlángban is.
Csak a szintaktika hasonló.
A valódi jelentése különböző.
Az ikerláng a másik fele ugyanannak a léleknek, kettéosztva és ezek ritkán találkoznak testileg.
A "lelki társ"szó a mi szempontunkból, egy másik lélek, akivel szerződés jött létre, hogy együtt a fizikai kettősségben,fejlődünk és feltárjuk a szeretetet egy másik léleknek. Egy közös cél felé mozdulunk.
Látszólagos paradoxon a lineáris kapcsolatokban, hogy a "lelki társ"(nem az ikerláng),aránylag két nem-függő szuverén lény,nagyobb örömben,nagyobb egyensúlyban,erősebb összeköttetésben az istenivel, nagyobb lehetőségekkel,mint előző függő kapcsolatok. Látod?
Ebben az időben, sokan egyesülnek a valóságban éterikus (nem fizikai)ikerlángjukkal és szent teljességében megtestesítik a királyság kristályos integritását.
A legtöbb esetben a lélek ezt elérve visszakapcsolódik az egyedüllétbe,vagy kialakit nem függő kapcsolatokat.

Az Isteni Női

Hozzátesszük, sokan vannak a nők közül,akik az egyensúlyt választották a bolygón ebben az időben. Úgy tűnik,hogy az "ÚJ KORSZAK" eszméje a nők túlnyomó többségét vonzotta, hogy lehorgonyozzák a szent női minőséget.
A nőket a jelenlegi paradigmában lekezelték és "gyengébb nem"-nek cimkézték.
Semmi sem áll távolabb az igazságtól!
Sok nő most az egyedüllétre van kondicionálva, de úgy érzik,hogy kell egy partner. Ismét azt mondjuk,öleld át a magányt. Tiszteljük azokat akik ezt az utat választották.
Valóban, a szuper-lélek androgün, önálló,önellátó.
Minden bizonnyal a legmagasabb rezgés.
Ez a rezonancia, amely által a kozmosz kialakult, és a kollektív harmóniát tükrözte vissza,a szeretet lencséjén keresztül.Volt idő, amikor néhányan,már játszottak a lelki társukkal. Az elme átalakult,hogy elérjék a mindenhatóság önellátó,és ezzel feltétel nélküli szeretetet sugározzák.Így is kell lennie.

Felölelő Szuverenitás

Belül az isteni ÉN univerzális összhangban van A MINDEN EGGYEL.
Ez aktiválja a saját isteni rezonanciát a Quantum Kristály mezővel.
Előfordul elkülönülés az ozmózis, mielőtt a végső egyesülés megtörténik a MINDEN ami VAN-nal.
Vagy Aki vagy. Ez az ÉN VAGYOK AZ AKI VAGYOK:.
Ha van egy szép kapcsolatod,a legnagyobb szeretetben nem függőségben az jó.
A szeretet kiterjesztett és a kapcsolat egyre inkább gyönyörű, nem-függőség,és nem fedezed fel benne a társfüggést,amely kiegyensúlyozatlan.
Vannak előre egyeztetett pontok,amelyek lehetővé teszik a választás szabadságát. A szuverén személyek megosztják egymással eszményeiket egymás veszélyeztetése nélkül.. Mindketten felismerik az istenit egymásban, és megőrzik integritásukat az én-ben.
Egyes kapcsolatok a fenti értelemben élethosszig tartanak majd, egyesek nem.
De az archetípusa a szuverenitás, hogy jobban támogassák egymást a kölcsönös megállapodás alapján,és ezt minden szinten kifejezzék.
Az ego sajnos vezérli a személyiséget,a tömegek az egót.. Igaz, hogy már a magasabb fokú fény hányados is felébredt a világban,mint még eddig most soha sem történt meg korábban,de még mindig csak mintegy 10%- a lakosságnak változott,a több mint nyolc milliárd lakosból. Ez a szám elegendő a Felemelkedéshez,de sok minden nem történt még.
Az új paradigma
Az új paradigmában egyedileg kell igazán ismeri aZ ÉN természetét,az Isteni lélek természetét.
Egyik jelenlegi uralkodó vallás sem fejezi ki teljes mértékben és pontosan az igaz emberiség történetét a földön. Ezért nincs igazi vallás a bolygón jelenleg.
A legtöbbjük sablonokat adnak el,és előre meghatározott minták szerint.
Mindegyik azt állítja, hogy tudja az utat Istenhez,hogy képes vezetni az utat Istenhez,de egyiksem igazán tökéletes.
Mindegyiknek dogmái vannak, mindegyiknek megvan a saját hierarchiája és kontrolálnak.
Az ember Istenhez törekszik nagyobb hévvel, mint bármikor a bolygón,és meg is van a lehetősége,megtalálni a fényt.
Néhány vallási vezető igaz mester, tudós,de nem igazi tanító. Mások sarlatánok,még a metafizikai szférában is és az úgynevezett "New Age"-ben is.
És vannak olyanok is, akik azt állítják,hogy Felemelkedett Mestereket és angyalokat csatornáznak és nem igaz
Minden léleknek megvan a Felemelkedéshez vezető Út elérésének képessége, hogy felemelje magát.
Befele néz, és megtalálja a saját isteniségét, belül a szívében.
Nem vakon követve gurut, evangélistát, csatornázót vagy a spirituális vezetőt,hanem MAGÁT.
Fogadja el, amivel rezonál,igaznak.
Kedves EGY ne adja át a hatalmat másnak.
Feltárása, megfigyelése, mindennek.
Figyelem, Fedezze fel, vizsgálja felül és azt fogadja el amivel belül rezonál.
Az isteni ösvényen az Én szent szuverenitása a mennybemenetelbe vezető út, és a nagyobb önállóságon, Új önmeghatározáson keresztül történik.
Ezek feltárására törekedve, ezen dolgozva!
Ön most itt van, hogy megismerje az ismeretlent! Dolgozik rajta!
Legyen a dualitás fény harcosa,hiszen az igazi csaták bennünk zajlanak.
Az út nem könnyű .A saját hajtó energia használatában rejlik a Vezető-mester mesterisége,hogy gyönyörűséggel tölti el minden előre tett lépés,és minden következő másik szint. Mert a Tudat mindig bővül.

Zárszó

Szeresd magad, szeressétek egymást, az istenit benne, és mindben az egyet! Fedezd fel az igaz lélek többdimenziós vonatkozásait. Ez a magány nemes állapota.
Tudom, hogy az út nehéz, néha teljesen egyedül,a dualitás kihívásaiban...
Metatron vagyok, a Fény Ura,jöttem megosztani veletek ezeket az igazságokat!
Szeretettel.

A szerző: www.earth-Keeper.com.
A kiadás terjesztése más weboldalakon megengedett,míg az információ nem változik,és feltüntetik a szerzőt és a honlapot ami ezt tartalmazza. Nem teszik közzé újságokban,magazinokban vagy nyomtatásba Keeper engedélye nélkül.
Spanyol fordítás: Alicia Virelli, traducciones@aliciavirelli.com.ar

Drága Marga!
Köszönöm, pont erről beszéltünk tegnap, hogy a FELADAT: önmagunk szeretete.
És ehhez tényleg az egyedüllét szükséges, hogy ne tudj másra, csak magadra figyelni. És tudod én már régen egyedül vagyok , de még most is sokszor azt érzem , hogy mégsem vagyok annyit egyedül, mint amennyit szeretnék, /ill. a környezetem még mindig befolyásol - remélem nem sokáig/
Köszi, nagyon jókor jött ez az üzenet!! Áldásom Reád!!

margardian képe

Nagyon szivesen, már tettem hozzá megint egy kis részt. :)(nem akarom szétszabdalni,
Már csak egy pici van.

Mihalyela képe

:-) Nagyon szép munka,kösziszépen!!!

margardian képe

Most az utolsó rész forditásánál találtam meg , hogy miért hívtad fel rá a figyelmet erre a Metatroni üzenetre. Köszi, Legalább akkor most már tudom , miért kaptam azt a csomagot, hogy tegyem be amit Kuthumitól idéztem abban a blogban amire Dzserema azt gondolta, hogy csak nekem szól.

Mihalyela képe

:-) Én, viszont, Metatron olvasása után beléptem Espavora és, ahogy elolvastám a Te üzit, éreztem, hogy ide kell a Metatron is!

VacskAnisha képe

Milyen érdekes fricskája ez a VÉL etlennek Marga!
Nemrég betetted a DUÁL c. írást, most, meg, késztetést éreztél ezt lefordítani. És....bizony látszólag a kettő ellentmond egymásnak.
Sok dologban tapasztaltam, hogy ha ilyen "látszat' ellentmondásokat közös nevezőre hozok, akkor a dolgoknak egy jóval szélesebb megértése lesz a jutalmam. Vagy átérzése. Mert ezeket csak elmével.....má nem megy közös nevezőre hozni.
Persze nem mindig van közös nevező, de most az érzem igen. Hűűűha, szép feladat rátalálni! Ha meglesz az eredmény, megpróbálom megosztani veletek. :o))

margardian képe

Hát bizony bizony. mindenki megfigyelheti a sokféleségből melyik az ami az ő lélekesszenciájával harmonizál.
Egy példa az én sztorimból..
Én a mindenkit szeretek, de szexuális kapcsolatot eggyel akivel vagyok..
A kiegészítőm :) mindenkivel szexuális kapcsolat,(akivel csak lehet :) de szeretni csak azt akivel van. .
Amikor egymáshoz sodort a sors minket, el kellett fogadnom feltétel nélkül.
Meg kellett értenem.
Neki meg engem , és nem szégyelni magát előttem ,azért amilyen.
Változunk, az élet változás.
Minden úgy jó ahogy van :)

Marga a Máté Péternek volt egy szép szövegű dala Az első szerelem a címe," az első szerelem legfeljebb egy kézfogás, az első szerelem mégis szebb a többinél, az első szerelem mindhalálig elkísér."Ahogy megéled.Nem a dolgok számítanak, a megélés.
A sokak részére a plátói szerelem felemelő, valódi kapcsolódás lélekszinten, mások a tantrikus szexet művelik.
Valakiről olvasni, hogy évekig múzsája valaki, akire távolról gondol-Vajda Jánosra gondolok a Húsz év múlva versére, Ginához.
Megint mások Ady és Léda halálra marták egymást a szerelemben.Akkora lánggal égtek, hogy a tűz szétégette, elemészette őket.Ki vitahatja bárminek is a létjogosultságát?
Az első komolyabb párkapcsolatomban sok komolyzenét hallgattunk, elsősorban Wagnert, aztán egy szép kislány született belőle.
Második kapcsolatom az épületek körül forgott, sok műemlékházban dolgoztunk, ha járok a városban látom, hogy itt is dolgoztunk, ott is.
Harmadik kapcsolatom arra döbbentett rá, hogy a dolgok nem látszanak.legalább is nem azok , amiknek látszanak.A függöny fellebben, a fátyol lehullik, de mi van alatta?Gondolom a Semmi.

Az ikerláng meditáciban , amikor a DNS és a Merkaba egyesült és át lehetett menni a 12:12 kapun, igazán örömteli pillanat volt és nagyon bensőséges.
A dolog itt is feltételezi, hogy két harmónikus autonom személlyé váltak az idők során, mint , ahogy az égi szikrát hordják a kezdetektől fogva.
Bár, ha az egyik fél még a tanuló útját járja a másiktól messze lemaradva lényegesen kevesebb jut át a fizikai tudati síkjára ebből.Az ikerláng kapcsolatban is lehet harmónia, ha egyfelé mennek, közös a cél, értékrend, világkép, világnézet, stb.
Lelkitársból bőven akad, ha a barátainkat nézem, azokat kikkel együtt haladunk az úton, rokonok, unokák, gyerekek, stb.A közösségnek is van személyiségformálú, felemeleő szerepe.De számomra nem annyira intim a kapcsolat.Lehet jót dumálni, hasznos tanácsokkal ellátni egymást.
A két dolog között számomra, a szerelem léte, vagy hiánya a különbség.Az ikerláng, vagy Aranybuddha kapcsolatban, amikor először meglátod a társadat fizikai síkon és a szemébe nézve az Univerzum mélységét és magasságát látod, akkor fel sem merül az, hogy igazi, vagy nem igazi, a dolgok megtörténnek.Boldogság minden pillanat.
A szerelem ünnep és áldás. A valódi szakrális kapcsolat felemeli mind a két felet.
De ez csak az én tapasztalatom, nyilván mindenkinek egyedi tapasztalatai vannak eme témában.

Köszönöm, sokat segítettél.

Marga neked is Köszönöm.
Ölelés

margardian képe

Nagyon szívesen.
Az isteni női..-től az utolsó rész is olvasható.most lettem vele kész..
Elnézést kérek , de volt amit nem tudtam értelmezni,és pár mondat kimaradt,

Mihalyela képe

Mit nem tudtal értelmezni, lehet tudok segíteni?

margardian képe

Así que les decimos, abrazar su período elegido de SOLEDAD SOBERANA es la señal del objetivo de sus almas para ingresar en la Maestría Cristalina del Mer-Ka-Na.

porque arriba ustedes son todo y no les falta ninguna cosa. En el reino más elevado, Maestros ustedes son de naturaleza sagrada, de totalidad integral, en completo y abundante éxtasis y gozo.

Ezt a kettőt,
És köszi a segítséget !!!

Mihalyela képe

:-)Első mondat, valahogy így van : Tehát azt mondjuk fogagyátok el a választott időszak szuverén magánját ez a jel a lelketek szándéka belépni a kristályos MER-KA-NA mesterségébe.
A másogik mondat hol van, meik részébe van? Nem találom, mert nem spanyolul olvastám!

Köszi Marga, hogy lefordítottad és betetted! Öröm volt olvasni! :D

lemayar képe

Köszönöm, Marga! Megerősítettél! Néha-néha eltévelyedtem, néha-néha meginogtam, de ott belül mégis éreztem, hogy jó úton járok!! :-))

margardian képe

Nagyon szívesen.

Kertész Kata képe

A Köszönés energiájához kapcsolódva, ölelés a munkádért!

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

Belépve a választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.